Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Relacja z Konferencji dostępna jest w poniższych linkach:

 
Program:
 
9.00
 
Wystąpienie:
 
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
 
Minister Zdrowia - dr med. Konstanty Radziwiłł
 
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie - dr Jolanta Stokłosa
 
SESJA PIERWSZA 
– FILOZOFICZNO-PSYCHOLOGICZNO-HUMANISTYCZNE ASPEKTY ŚMIERCI I UMIERANIA
 
Prowadzący sesję – prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju
 
9.30 
 
Przemiany postaw wobec śmierci 
- prof. dr hab. Antonina Ostrowska (zdjęcie), Instytut Filozofii i Socjologii PAN (abstrakt )
 
9.50
 
Śmierć człowieka w perspektywie teologicznej
- ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. UPJPII (zdjęcie), Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (abstrakt )
 
10.10
 
Przekształcanie więzi z osobą bliską pod wpływem choroby terminalnej (perspektywa psychologiczna)

 

- dr nauk hum. Bernadetta Janusz, Zakład Terapii Rodzin, Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum (abstrakt )
 
10.30
 
Problematyka sensu życia u jego kresu
- mgr Natalia Czyżowska, psycholog, Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wiceprezes Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum (abstrakt )
 
10.50
 
Terapia daremna a obowiązek niesienia pomocy lekarskiej na gruncie prawa polskiego
- mgr Małgorzata Żmudka (zdjęcie), doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (abstrakt )
 
11.10 
 
Podsumowanie sesji I 
- prof. dr hab. Maria-Jolanta Flis
 
 
 
11.20 – 11.50 Przerwa kawowa
 
 
SESJA DRUGA 
– MEDYCZNE ASPEKTY ŚMIERCI I UMIERANIA
 
Prowadzący sesję – prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum, Kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Kierownik Zakładu Socjologii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum
 
11.50
 
Jakość życia pacjentów w zaawansowanej chorobie nowotworowej
- prof. dr hab. med. Wojciech Leppert (zdjęcie), Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (abstrakt )
 
12.10
 
„Granice" intensywnej terapii
- prof. dr hab. med. Jerzy Wordliczek (zdjęcie), Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. klinicznych w Collegium Medicum, Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum (abstrakt )
 
12.30
 
Scenariusze umierania i opieka paliatywna nad chorymi z chorobami degeneracyjnymi układu nerwowego 
-  lek. med. Anna Adamczyk, Katedra i Zakład Medycyny Paliatywnej CM UMK, Oddział Medycyny Paliatywnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy (abstrakt )
 
12.50
 
Opieka hospicyjna  dla chorych ze schorzeniami innymi niż nowotwory
- dr med. Tomasz Grądalski, Lekarz Naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie (abstrakt )
 
13.10
 
Kres życia – w szpitalu czy w domu?
- prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki (zdjęcie), Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum (abstrakt )
 
13.30
 
Wystąpienie studentów - Koło Naukowe przy Klinice Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum
 
Czynniki prognostyczne odwodnienia u pacjentów z chorobą nowotworową, objętych opieką paliatywną. Czynniki prognostyczne „ostrych" przyjęć do Oddziału Medycyny Paliatywnej. Analiza retrospektywna dokumentacji medycznej.
– Daniel Andrysiak - III rok Wydział Lekarski UJ (zdjęcie), Paweł Bryniarski - IV rok Wydział Lekarski UJ (zdjęcie) (abstrakt )
 
13.50 
 
Podsumowanie sesji II - prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
 
14.00 – 14.40 Przerwa kawowa
 
 
SESJA TRZECIA
CODZIENNE DOŚWIADCZENIA W PRACY Z TERMINALNIE CHORYMI
 
Prowadzący sesję - dr med. Iwona Filipczak-Bryniarska, Kierownik Kliniki Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum 
 
14.40
 
„Dobra Śmierć", a więc jaka? – oczekiwania pacjentów w ostatnich dniach życia
– dr med. Jolanta Życzkowska, lekarz Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie (abstrakt )
 
15.00 
 
Czy opieka hospicyjna jest możliwa w opiece długoterminowej? 
– mgr Elżbieta Wesołek, psycholog Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie (abstrakt )
 
15.20
 
Dyskusja panelowa z udziałem:
 
dr med. Iwona Filipczak-Bryniarska, mgr Melania Pitucha (psycholog), mgr Justyna Koniczuk-Kleja (psycholog), dr med. Jolanta Życzkowska, mgr Ewa Banach (psycholog), IFMSA studenci: Agnieszka Paśko - V rok Wydział Lekarski UJ, Anna Mazurkiewicz - IV rok Wydział Lekarski UJ
 
16.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
 
- dr Jolanta Stokłosa
 
- dr med. Iwona Filipczak-Bryniarska 
 
- prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk