Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Konferencji

VIII edycja Konferencji
Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat
„Opieka paliatywna u progu nowego otwarcia"

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
8.00 – 8.55

OTWARCIE KONFERENCJI
9.00

WYKŁAD INAUGURACYJNY
9.30

„Bariery dla rozwoju medycyny paliatywnej w Polsce."
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum


Sesja I
prowadzący sesję:
dr Marta Szeliga
Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza", Kraków

10.00

Dogonić świat – różnice w kwalifikowaniu do opieki paliatywnej w Polsce i za granicą.
dr hab. Tomasz Grądalski, prof. KAAFM
Lekarz Naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

10.20

Czego oczekują pacjenci w ramach komunikowania się z personelem medycznym?
mgr Magdalena Kowalczyk
specjalistka opieki paliatywnej, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

10.40

Jak pomóc choremu, który nie jest już w stanie dotrzeć do przychodni?
lek. Izabela Bętkowska
lekarz specjalista medycyny rodzinnej i paliatywnej, Katedra Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

11.00

Sztuczne nawadnianie chorych u kresu – bezpieczny standard w opiece domowej.
dr Marta Szeliga
Zakład Dydaktyki Medycznej, Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

11.20

Farmakoterapia u kresu życia, jak pomóc żeby nie zaszkodzić.
dr hab. Jarosław Woroń
Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

11.40

Dyskusja i podsumowanie sesji I.
dr Marta Szeliga

 

12.10-12.30
PRZERWA

 

Sesja II
prowadzący sesję:
dr Iwona Filipczak-Bryniarska
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

12.30

Wolontariat medyczny – dlaczego jest potrzebny nie tylko w opiece hospicyjnej?
dr Jolanta Stokłosa
Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarz” w Krakowie

12.50

Rola pielęgniarki w planowaniu opieki końca życia.
dr Ilona Kuźmicz
Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie

13.10

Formacja wolontariatu medycznego – codzienne wyzwania w koordynacji.
mgr Bożena Jelińska
mgr pielęgniarstwa, Towarzystwo Przyjaciół Chorych ,,Hospicjum im. św. Łazarza'' w Krakowie

13.30 

Dylematy kresu życia.
dr Iwona Filipczak-Bryniarska
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

13.50 

Wpływ pacjenta prezentującego zaburzenia osobowości na funkcjonowanie zespołu opieki hospicyjnej/paliatywnej.
mgr Justyna Koniczuk-Kleja
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

14.10

Dyskusja i podsumowanie sesji II.
 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14.40

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Streszczenia

https://paliatywna.uj.edu.pl/program/streszczenia