Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program Konferencji

VII edycja Konferencji
Opieka paliatywna i hospicyjna – medycyna, humanizm, wolontariat
„Wczesna opieka paliatywna – każdy może pomóc"

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
8.00 – 8.55

OTWARCIE KONFERENCJI
9.00

Wystąpienia:

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
dr Jolanta Stokłosa


WYKŁAD INAUGURACYJNY
9.15

„Współczujące społeczeństwo i społeczne praktyki troski".
dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ
Z - ca Dyr. Instytutu Socjologii, Wydział Filozoficzny Uniwersytet Jagielloński


Sesja I – Przygotowanie chorego do opieki końca życia.
prowadzący sesję:
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
dr hab. Tomasz Grądalski, prof. KAAFM
Lekarz Naczelny, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

10.10

Wczesna opieka paliatywna - wyzwanie na miarę potrzeb.
dr hab. Tomasz Grądalski, prof. KAAFM
Lekarz Naczelny, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

10.30

Komunikowanie niepomyślnych informacji choremu na wczesnym etapie nieuleczalnej choroby.
mgr Justyna Koniczuk - Kleja
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

10.50

Planowanie celów leczenia oraz opieki i ich zmiana w miarę postępu choroby.
dr n. med. Agata Adamkiewicz-Piejko
Oddział Paliatywny - Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

11.10

Dyskusja i podsumowanie sesji I.
dr hab. Tomasz Grądalski

 

11.30-12.15
PRZERWA

 

Sesja II – Współpraca interdyscyplinarna.
prowadzący sesję:
dr hab. Tomasz Tomasik, prof. UJ
Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
dr Iwona Filipczak - Bryniarska
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 

12.15

Współpraca lekarzy z ośrodkami opieki paliatywnej i hospicyjnej – aspekty prawne (konsultacje SOP dla personelu POP) prawne aspekty i możliwości konsultacji specjalistycznych w formie zdalnej dla pracowników opieki zdrowotnej, kto jest odpowiedzialny za terapię – lekarz prowadzący czy konsultant?
dr n. praw. Maciej Gibiński
Centrum Doradcze Prawa Medycznego

12.35

Jak poprawić opiekę lekarza rodzinnego nad chorym z zaawansowanym schorzeniem?
lek. Izabela Bętkowska
Lekarz Specjalista Medycyny Rodzinnej i Paliatywnej,
Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

12.55

Praca z rodziną chorego z zaawansowanym schorzeniem.
mgr Magdalena Kowalczyk
Specjalistka Opieki Paliatywnej, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

13.15 

Panel Dyskusyjny – Idealna opieka paliatywna z perspektywy pacjenta, lekarza rodzinnego, onkologa i lekarza medycyny paliatywnej.
dr hab. Tomasz Tomasik, prof. UJ
Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
dr Iwona Filipczak-Bryniarska
Klinika Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
dr Jan Bahyrycz
Oddział Medycyny Paliatywnej w Makowie Podhalańskim
lek. Izabela Bętkowska
Lekarz Specjalista Medycyny Rodzinnej i Paliatywnej, Katedra Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
mgr Magdalena Kowalczyk
Specjalistka Opieki Paliatywnej, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
dr n. praw. Maciej Gibiński
Centrum Doradcze Prawa Medyczne

13.35

Dyskusja i podsumowanie sesji II.
dr hab. Tomasz Tomasik, prof. UJ
dr Iwona Filipczak - Bryniarska

 

Sesja III – Postępowanie objawowe w różnych specjalnościach.
prowadzący sesję:
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
Kierownik Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
dr Jolanta Stokłosa
Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

14.00

Optymalny model opieki zintegrowanej nad chorym z zaawansowaną niewydolnością serca.
dr Piotr Sobański
Palliative Care Unit and Competence Center, Spital Schwyz, Schwyz, Szwajcaria

14.20

Opieka wspierająca w trakcie przewlekłej dializoterapii (leczenie typowych objawów, dopasowywanie intensywności dializ).
prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14.40

Fizjoterapia w zaawansowanych schorzeniach:
- w duszności w przebiegu zaawansowanych schorzeń
mgr Joanna Kurpiewska,
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie i Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
- w przewlekłej niewydolności żylnej i owrzodzeniach
dr hab. Katarzyna Ochałek, prof. AWF
fizjoterapeuta, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
i Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

15.00
Dyskusja i podsumowanie sesji III. 
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
dr Jolanta Stokłosa

 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
15.15

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

Streszczenia

https://paliatywna.uj.edu.pl/program/streszczenia