Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mahatma Gandhi - "Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym"

 

Okres studiów to bardzo dobry czas aby otworzyć się na drugiego człowieka, także człowieka potrzebującego. Bezinteresowne działanie na rzecz innych daje możliwość poczucia się potrzebnym, bardzo często nadaje nowy sens i cel w życiu i niesie ze sobą dużo satysfakcji.

 

Wolontariat w Hospicjum św. Łazarza to przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy jednoczą swoje siły, by pomagać bliźniemu, który jest u kresu swej drogi. W zespole wolontariuszy spotykają się osoby w różnym wieku, wielu zawodów, z mniejszym i większym doświadczeniem życiowym.

 

Wykorzystując swoje umiejętności, każdy z wolontariuszy daje jakąś cząstkę siebie, dokładając cegiełkę do tej wielkiej budowli, która jest obrazem naszej miłości do drugiego człowieka.

 

Wolontariat to jednak nie tylko niesienie pomocy potrzebującym. To także spotkanie z tymi którzy razem ze mną niosą pomoc. To szansa na wzajemne poznanie, nawiązanie relacji, przyjaźni. To wspólne rozmowy na różne tematy, wzajemne wsparcie nie tylko w trakcie posługi, ale nierzadko też w codziennym życiu .

 

Możesz dołączyć do grupy która ma wspólne idee i cele.

 

Rozbudowana działalność wolontaryjna w Hospicjum św. Łazarza  pozwala na zaangażowanie się w realizację wybranych przez Ciebie zadań. Możesz tu wykorzystywać swoje umiejętności i talenty. Możesz uczyć się nowych rzeczy i zdobywać nowe doświadczenia . Możesz dzielić się swoimi pomysłami, możesz po prostu dzielić się sobą.

 

Zastanów się, zadaj sobie pytanie - w jakie działania mógłbyś się włączyć, co mógłbyś ofiarować z własnego doświadczenia i osobowości. Przyjdź i stań się częścią naszej społeczności.

Matka Teresa z Kalkuty - "Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością."

 

Hospicjum - to miejsce, które ma posiadać możliwości, takie jak szpital, a zarazem ma być DOMEM chorych, który ma charakter rodzinny i wspólnotowy, domem gościnnym. Ma to być Dom pełen życia, gdzie zdrowy uczy się ludzkiej i chrześcijańskiej postawy wobec cierpienia, gdzie przychodzi dzielić się tym, czym dysponuje, by zyskać nową siłę; natomiast chory może w nim znaleźć przyjaznego towarzysza swej wędrówki.

 

Wolontariusze opiekunowie chorych, to osoby będące najbliżej naszych podopiecznych. To Ci, którzy dzielą z chorymi ich codzienność, są świadkami ich zmagań z chorobą, ale uczestniczą z nimi także w momentach niosących radość i nadzieję. Możesz towarzyszyć chorym w domu, na oddziale stacjonarnym, a także wspomagać rodziny podczas choroby bliskiej osoby.

 

W jakie działania możesz się włączyć:

 • Pomoc w wykonaniu toalety osobom częściowo sprawnym.
 • Pomoc pielęgniarce w wykonywaniu toalety u chorych niesamodzielnych.
 • Pomoc chorym przy spożywaniu posiłków.
 • Przygotowanie i podawanie napojów.
 • Towarzyszenie chorym i rodzinom – ofiarowanie im przede wszystkim swojej przyjacielskiej obecności.
 • Wspólne rozmowy.
 • Wspólne spacery.
 • Dzielenie z chorymi ich zainteresowań np. czytanie, gra w szachy, karty, wspólne śpiewanie.
 • Pomoc w organizowaniu terapii zajęciowej.
 • Czuwanie przy umierających.
 • Wspólne przeżywanie Mszy Świętej.
 • Towarzyszenie w modlitwie i przeżywaniu uroczystości religijnych.

 

Jadwiga -  „Zawsze byłam aktywna. Nie znosiłam bezruchu i pustki, dlatego zaangażowałam się do posługi. Jak wychodzę z Hospicjum wszystko widzę inaczej. W odpowiedniej proporcji. Wiem co jest ważne"

Jan Paweł II - "Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

 

Problemom chorych towarzyszą także problemy ich bliskich, których życie zostaje w sposób dramatyczny zmienione z powodu choroby i odejścia kogoś bliskiego. Wiele rodzin z trudem radzi sobie z obciążeniem psychicznym po stracie bliskiej osoby i bardzo często potrzebują wsparcia, które pomogłoby im przebrnąć przez okres żałoby.

 

Możesz włączyć się w pomoc osobom borykającym się z trudnościami w przeżywaniu żałoby po odpowiednim przeszkoleniu przez psychologa lub uczestniczyć w pracach organizacyjnych.

 

W jakie działania możesz się włączyć:

 • Rozmowy i towarzyszenie osobom, których bliscy odeszli pod opieką Hospicjum.
 • Pomoc przy organizowaniu comiesięcznych Mszy Świętych dla rodzin osieroconych.
 • Pomoc w Klubie dr J. Deszcza – w ramach klubu prowadzone są zajęcia przeznaczone dla rodzin osieroconych, członków Towarzystwa, pracowników i wolontariuszy. W ramach spotkań organizowane są wycieczki i spacery oraz wykonywane są prace na  rzecz hospicjum.

 

Stanisław - „Rzeczywistość okazała się o wiele łatwiejsza  i prostsza od wyobrażeń. Moje obawy okazały się nieuzasadnione. Odkryłem swoje właściwe miejsce. Jestem szczęśliwy."

Martin Luther King Jr. - "Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?"

 

Wśród naszych wolontariuszy są także osoby, które pomagają w pracach biurowych. Dzięki ich pomocy, poprzez wykonanie czasem niewielkich zadań, które są częścią większego przedsięwzięcia, stają się oni ogniwem zespołu, który dąży do wspólnego celu.

 

Wolontariusze tworzą zespół, w którym każdy traktowany jest indywidualnie. W zależności od predyspozycji możesz włączyć się zarówno działania indywidualne jak i współpracę w zespole.

 

W jakie działania możesz się włączyć:

 • Opracowywanie, przygotowywanie i redagowanie materiałów informacyjnych.
 • Porządkowanie i archiwizowanie materiałów.
 • Przygotowywanie korespondencji do członków i darczyńców Towarzystwa.
 • Redagowanie relacji z wydarzeń hospicyjnych.
 • Wykonywanie zdjęć.
 • Wykonywanie projektów graficznych.
 • Prowadzenie kroniki hospicyjnej.
 • Tworzenie zestawień komputerowych.
 • Gromadzenie informacji o wydarzeniach odbywających się w Hospicjum.
 • Współtworzenie strony internetowej.
 • Prowadzenie biblioteki Ośrodka Wolontariatu.

 

Halina – „Hospicjum jest moim drugim domem, nadającym mojemu życiu sens; czuję się komuś potrzebna. Poznałam wielu wartościowych ludzi, niektórzy z nich stali się moimi przyjaciółmi."

Thomas Jefferson - "Obym nigdy nie był tak zajęty swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością."

 

Dzięki wielu wolontariuszom, którzy pomagają w ogrodzie, kuchni, przy pracach porządkowych, stolarskich, w archiwum, codzienność w naszym Domu staje się piękniejsza.

 

Dla wielu jest to doskonały sposób by wykorzystać swoje umiejętności, dla innych metoda by oderwać się od codzienności i zająć zupełnie czymś innym.

 

W jakie działania możesz się włączyć:

 • Prace remontowe - drobne naprawy, malowanie pomieszczeń, prace stolarskie.
 • Codzienne przygotowywanie posiłków.
 • Prace w ogrodzie i przy trawnikach na zewnątrz budynku (podlewanie, strzyżenie trawników, plewienie, zimą odśnieżanie).
 • Pomoc w transporcie.
 • Przygotowywanie ważnych wydarzeń w Hospicjum jakimi są np. Opłatek Hospicyjny, Walne Zebranie Członków, seminaria i konferencje, kursy i szkolenia.

 

Adam - „Są takie momenty, gdy zadaję sobie pytanie, czy w tym czasie, kiedy jestem w Hospicjum nie mógłbym zrobić czegoś innego; jednak posługa jest dla mnie moralnym zobowiązaniem przede wszystkim wobec siebie samego. Ważne jest też to, że dzięki posłudze czuję, że mogę coś dobrego zrobić dla innych."

Barbara Bush (żona Georga H.W. Busha) - "Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym."

 

Aby możliwe było udzielanie dla chorego i jego rodziny nieodpłatnej opieki, Hospicjum realizuje programy, mające na celu pozyskiwanie funduszy na tę działalność.

 

Najważniejsze w ciągu roku akcje to Pola Nadziei, Kwesta Listopadowa i „Pożyteczny 1%".

 

Bez wsparcia i pomocy wolontariuszy niemożliwe byłoby prowadzenie zbiórek funduszy oraz promowanie opieki hospicyjnej. Możesz włączyć się w poszczególne akcje i zachęcać innych do pomocy.

 

W jakie działania możesz się włączyć:

 • Udział w kwestach: Pola Nadziei, Kwesta Listopadowa, oraz w zbiórkach na ślubach i pogrzebach.
 • Wysyłka korespondencji dotyczącej zawiadomień i zaproszeń do udziału w prowadzonych projektach oraz podziękowań.
 • Tworzenie zestawień komputerowych (wprowadzanie danych dotyczących prowadzonych programów).
 • Wykonywanie prac graficznych dla celów promocji opieki hospicyjnej.
 • Dokumentowanie fotograficzne, filmowe i graficzne wydarzeń organizowanych przez Zespół Pozyskiwania Środków i Promocji.
 • Pomoc w organizowaniu imprez.
 • Promowanie przekazania 1% podatku na rzecz Hospicjum wśród rodziny i znajomych.

 

Stanisława i Zofia – „Trzeba widzieć jak to wygląda – być tutaj i wiedzieć to co my wiemy, żeby później to dzieło wesprzeć pomimo niepogody i złych warunków. Często wydaje nam się, że mamy dosyć, szczególnie jak mocno wymarzniemy, ale przychodzi kolejna kwesta i idziemy znowu."

 

Wszystkich zainteresowanych hospicyjnym wolontariatem zapraszamy na szkolenia wstępne, które odbywają się w Domu - Hospicjum św. Łazarza na ul. Fatimskiej 17 w Krakowie. Terminy spotkań są ogłaszane na stronie internetowej. Celem tych spotkań jest zapoznanie osób zainteresowanych wolontariatem z historią i misją TPCh „Hospicjum im. św. Łazarza", jak również przybliżenie funkcjonowania hospicyjnego wolontariatu.

Ośrodek Wolontariatu Hospicyjnego

wolontariat@hospicjum.org

tel. 12 641 46 58

www.hospicjum.krakow.pl