Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

oraz

Towarzystwo Przyjaciół Chorych

„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

mają zaszczyt zaprosić na

 

IV edycję Konferencji

OPIEKA PALIATYWNA
I HOSPICYJNA

– medycyna, humanizm, wolontariat
 

„Mniej znana rola w systemie opieki zdrowotnej”

 

 

 

Konferencja odbędzie się

 

30 października 2018 r.

 

Auditorium Maximum UJ

przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie

Artykuł w Alma Mater, grudnień-styczeń, 204-205, 2018/2019

Relacja w Portalu UJ (zawiera streszczenia wystąpień i nagrania audio)

 

Program IV edycji Konferencji

8.00 – 8.55 rejestracja uczestników

 

OTWARCIE KONFERENCJI


9.00


Wystąpienie:


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki


Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie
dr Jolanta Stokłosa


WYKŁAD INAUGURACYJNY


9.30


„Godność i śmierć w kulturze Grecji. Presja społeczna a szkoła Hipokratesa”
– prof. dr hab. Kazimierz Korus, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Jagielloński, Członek Korespondent Polskiej Akademii Umiejętności

 


SESJA PIERWSZA – WYBRANE MEDYCZNE ASPEKTY OPIEKI HOSPICYJNEJ

Prowadzący sesję
– prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum


10.05


„Postępowanie w obrzękach w przebiegu zaawansowanych schorzeń – podejście hospicyjne"
– dr med. Tomasz Grądalski, Lekarz Naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


10.25


„Zaawansowana niewydolność nerek u chorego w opiece paliatywnej”
– lek. med. Izabela Bętkowska, Hospicjum Domowe Królowej Apostołów przy Medi Kompleks Sp. z o.o., Wiśniowa, Oddział Opieki Paliatywnej w Specjalistycznym Szpitalu Podhalańskim w Nowym Targu

 


10.45


„Czy i jak odstawiać leki w ostatnim okresie życia?”
– prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 


11.00


„Opieka paliatywna we Francji”
– dr Jadwiga Attier-Żmudka, Kierownik Oddziału Reedukacji i Medycyny Paliatywnej Geriatrycznej, Centre Hospitalier de Saint-Quentin, Francja

 


11.20


„Profilaktyka obrzęku chłonnego u kobiet po mastektomii”
– dr Katarzyna Ochałek, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


11.40


Dyskusja i podsumowanie sesji I – prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki


11.45 – 12.10 Przerwa


SESJA DRUGA – WIELODYSCYPLINARNOŚĆ NAUKOWA OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

Prowadzący sesję
– prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum


12.10


„Praktyczne wykorzystanie narzędzia IPOS w ocenie potrzeb i kierowaniu do opieki paliatywnej”
– dr Marta Szeliga, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie; Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

 

12.30


„Rola pielęgniarek w łagodzeniu dolegliwości u chorych w zaawansowanym stadium chorób z zastosowaniem metod niefarmakologicznych”
– mgr Anna Białoń-Janusz, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


12.50


„Czy to niechciana rola? Opiekun rodzinny osoby starszej”
– prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

 


13.10


„Dotyk jako forma komunikacji i wsparcia w opiece paliatywnej”
– dr Izabela Chmiel, mgr Anna Kliś – Kalinowska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

 


13.30


„Rehabilitacja oddechowa w opiece paliatywnej”
– mgr Joanna Kurpiewska, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


13.50


„Dylematy etyczne w relacjach lekarz – pacjent - rodzina”
– dr med. Teresa Weber-Lipiec, Oddział Medycyny Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

 


14.10


Dyskusja i podsumowanie sesji II – prof. dr hab. Beata Tobiasz – Adamczyk


14.25 – 14.55 Przerwa


SESJA TRZECIA – DOM MIEJSCEM OPIEKI HOSPICYJNEJ

Prowadzący sesję
– dr Jolanta Stokłosa, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie


14.55


„Wolontariat opiekuńczy jako przykład zaangażowania lokalnej społeczności na rzecz osób niesamodzielnych i ich opiekunów rodzinnych”
– dr Anna Janowicz, Prezes Zarządu, Fundacja Hospicyjna, Gdańsk; Wyższa Szkoła Bankowości w Gdańsku

 


15.15


„Kres życia i umieranie na wsi – czy model domowej opieki hospicyjnej działa równie dobrze w mieście, jak na terenach wiejskich?”
– dr med. Paweł Grabowski, Hospicjum Proroka Eliasza, Michałowo

 


15.35


„Jakość umierania i śmierci w opiece hospicyjnej”
– dr Ilona Kuźmicz, dr Iwona Repka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

 


15.55


„Hospicjum domowe – szpital w domu”
– mgr Agnieszka Kwiecińska, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 

 


16.15


„Problemy etyczne w opiece nad pacjentem z SLA”.
– Klaudia Walocha, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

 


16.30


„Role wolontariatu – wolontariusz nie tylko opiekunem osoby chorej w domowej opiece hospicyjnej”
– mgr Bożena Wąż, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


16.45


Dyskusja i podsumowanie sesji III – dr Jolanta Stokłosa


16:55


ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Warsztaty IV edycji Konferencji

17:00 – 18.00
Warsztaty /do wyboru/


Warsztat I


„Jak chwytać w locie jaskółki, czyli o ukrytych zaproszeniach do trudnych rozmów z pacjentami”


– mgr Agnieszka Kwiecińska, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie;
– mgr Paulina Zielińska, Centrum Onkologii - Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie;
– dr med. Magdalena Jarosz, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU – MED w Katowicach


Warsztat II


„Komunikacja z osobami opiekującymi się chorym u kresu”


– mgr Agnieszka Karpowicz, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie


Warsztat III


„Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie i śmierci bliskiej osoby”


– mgr Natalia Czyżowska, doktorantka, Instytut Psychologii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

 


Warsztat IV


„Komunikacja z osobami chorymi, u których występują jakościowe zaburzenia funkcji poznawczych”


– mgr Elżbieta Wesołek, Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


Warsztat V


„Kompresjoterapia obrzęków”


– mgr Joanna Kurpiewska, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie