Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum

 oraz 

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie 

mają zaszczyt zaprosić na:

III edycję Konferencji

 

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA
- medycyna, humanizm, wolontariat

 

 

Konferencja odbędzie się 17 października 2017 r.

Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

 

Program III edycji Konferencji

8.00 - 9.00

Rejestracja uczestników


9.00

OTWARCIE KONFERENCJI

 

Wystąpienie:


Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki


Kierownik międzynarodowego projektu badawczego Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies ATHLOS - w ramach Horyzont 2020, Wieloośrodkowe badania nad starzeniem się w Europie (COURAGE), Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk


Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie dr Jolanta Stokłosa

9.30 

WYKŁAD INAUGURACYJNY
„Otwartość rozmowy i lecząca moc słowa” - prof. dr hab. Maria Kielar-Turska, Uniwersytet Jagielloński, Kierownik Katedry Psychologii Rozwoju Człowieka Akademii  Ignatianum w Krakowie

 


SESJA PIERWSZA - KOMUNIKACJA Z CHORYM

 

Prowadzący sesję - prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko, Kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10.15

„Trudne rozmowy" - prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko

 

10.45

„Rozmowy kapelana z chorym” - ks. Adam Trzaska, Kapelan Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


11.05

„Jak lekarz może pomóc choremu w przygotowaniu się do śmierci?” - dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK - Kierownik Katedry i Zakładu Opieki Paliatywnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy


11.30

Dyskusja i podsumowanie sesji I - prof. dr hab. med. Krystyna de Walden-Gałuszko


11.45 - 12.15 Przerwa

 


SESJA DRUGA - KOMUNIKACJA Z RODZINĄ PACJENTA

 

Prowadzący sesję - prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum


12.15

„Prawo pacjenta do informacji medycznej” - dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ, Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- dr Tomasz Sroka, Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

12.40

„Jakich rozmów potrzebują rodzice w sytuacji choroby i po śmierci dziecka” - dr Bernadetta Janusz, Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum

 


13.05

„Kontakt z lekarzem w oczach rodziny chorego” - dr med. Tomasz Grądalski, Lekarz Naczelny Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


13.30

„Podstawowe błędy w komunikacji z rodziną chorego” - prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 


13.50

Dyskusja i podsumowanie sesji II - prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki


14.00 - 14.40 Przerwa

 


SESJA TRZECIA - KULTUROWA WIELOZNACZNOŚĆ ŚMIERCI

 

Prowadzący sesję - prof. dr hab. Maria Flis, Kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

14.40

„Nieoznaczone marginesy kulturowe a opieka paliatywna” - prof. dr hab. Maria Flis

 

 

15.10

Dyskurs wolontariusza doświadczającego śmierci pacjenta

 

15.30

Dyskusja i podsumowanie sesji III - prof. dr hab. Maria Flis

 


15.45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Warsztaty III edycji Konferencji

Dodatkowo do wyboru 16.00 - 17.30


Warsztat I

„Jak chwytać w locie jaskółki, czyli o ukrytych zaproszeniach do trudnych rozmów z pacjentami”
- mgr Agnieszka Kwiecińska, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie;
- mgr Paulina Zielińska, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie;
- dr med. Magdalena Jarosz, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach

 

Warsztat II

„Komunikacja z osobami opiekującymi się chorym u kresu życia”
- mgr Agnieszka Karpowicz, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie;
- mgr Anna Mazur, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


Warsztat III

„Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie i śmierci bliskiej osoby”
- mgr Natalia Czyżowska, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 

Warsztat IV

„Komunikacja z osobami chorymi, u których występują jakościowe zaburzenia funkcji poznawczych”
- mgr Elżbieta Wesołek, Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie

 


16.00 - 17.00


Spotkanie przedstawicieli zarządów stowarzyszeń hospicyjnych z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny paliatywnej dr med. Iwoną Filipczak-Bryniarską