Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W dniu 9 czerwca 2015 r. w sali Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, przy ulicy Krupniczej 33, odbyła się konferencja pt. „Opieka paliatywna i hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat".

 

Patronat honorowy nad Konferencją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jego Magnificencja prof. Wojciech Nowak. Uroczyste rozpoczęcie spotkania zaplanowano na godzinę 8.30. W czasie jej trwania poruszone były tematy dotyczące roli i zadań medycyny paliatywnej oraz jej znaczenia w opiece nad chorym będącym u kresu życia.

Zagadnienia zostały przedstawione z perspektywy ujęcia: medycznego, psychologicznego i prawnego. Konferencja była okazją do podjęcia dyskusji i refleksji nad stanem wiedzy na temat opieki paliatywnej reprezentowanym zarówno przez środowisko medyczne jak i samych chorych oraz ich rodziny, a także ogół społeczeństwa. Ważnym aspektem poruszanym podczas sesji były problemy i potrzeby nieuleczalnie chorego oraz  rola wolontariuszy w niesieniu mu pomocy.

Konferencja była także zaproszeniem skierowanym do wszystkich osób dobrej woli, mogących i chcących włączyć się w wolontariat hospicyjny.

Szczegóły dostępne są w poniższych linkach: